വില കുറഞ്ഞ മീൻ വേണ്ട! മുഖം തിരിച്ച് പെൻ​ഗ്വിൻ, തുപ്പിക്കളഞ്ഞ് നീർനായ വൈറൽ ആയി വീഡിയോ

ജപ്പാൻ: കോവിഡ് കാലവും ലോക്ക്ഡൗണും കൂടാതെ വിലക്കയറ്റമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാൽ ലോകത്തിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളുടേയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കോട്ടംതട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് ഓരോ ദിനവും മുന്നോട് തള്ളിനീക്കുന്നത് എന്നാൽ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണയിൽ കഴിയുന്ന മൃ​ഗങ്ങളേയും ഇക്കാര്യങ്ങൾ സാരമായി തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ തെളിവാണ് ജപ്പാനിൽ നിന്നുമുള്ള ഈ വൈറലായ വീഡിയോ. ജപ്പാനിലെ അക്വേറിയത്തിലുള്ള ചില പെൻഗ്വിനുകൾ വില കുറഞ്ഞ മത്സ്യം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. വില കൂടിയ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിച്ച് ശീലിച്ച അക്വേറിയത്തിലെ പെൻ​ഗ്വിനുകളും നീർനായകളുമെല്ലാം ഇപ്പോൾ…

Click Here to Follow Us