വ്യവസായ മന്ത്രി മുരുകേഷ് നിരാനിയുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തു

CYBER ONLINE CRIME

ബെംഗളൂരു: വ്യവസായ മന്ത്രി മുരുകേഷ് നിരാനിയുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഇന്നലെ ഹാക്ക് ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. തന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റെർ അക്കൗണ്ട് ഇന്നലെ രാവിലെ ഏതോ വിദേശ രാജ്യത്തുനിന്നുള്ള അജ്ഞാതരായ ഹാക്കർസ് ഹാക്ക് ചെയ്‌തുവെന്നും, ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഹാക്കർസന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനിയും ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതും മോശവുമായ വിവിധ സന്ദേശങ്ങൾ തന്റെ അക്കൗട്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായും, ജനങ്ങൾ ആ സന്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടി ചേർത്തു. മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ട്വിറ്ററിന് പരാതി…

Click Here to Follow Us