ഇന്നത്തെ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട്….

ബെംഗളൂരു: ഇന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ബുള്ളറ്റിന്‍ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 435 കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.973 പേരെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു.

ടെസ്റ്റ്‌ പോസിറ്റീവിറ്റി .0.62 %

കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ.

കര്‍ണാടക :

 • ഇന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് : 973
 • ആകെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് : 92205
 • ഇന്നത്തെ കേസുകള്‍ : 435
 • ആകെ ആക്റ്റീവ് കേസുകള്‍ : 8033
 • ഇന്ന് കോവിഡ് മരണം : 9
 • ആകെ കോവിഡ് മരണം : 12175
 • ആകെ പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ : 932432
 • തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ : 177
 • ഇന്നത്തെ പരിശോധനകൾ : 69265
 • കര്‍ണാടകയില്‍ ആകെ പരിശോധനകള്‍: 16052738
വായിക്കുക:  ആമസോൺ കന്നഡയിലും!

ബെംഗളൂരു നഗര ജില്ല

 • ഇന്നത്തെ കേസുകള്‍ : 193
 • ആകെ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ: 395152
 • ഇന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് : 617
 • ആകെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് : 395852
 • ആകെ ആക്റ്റീവ് കേസുകള്‍ : 5273
 • ഇന്ന് മരണം : 6
 • ആകെ മരണം : 4366

Related posts