നോർക്ക ഇൻഷ്യൂറൻസ് കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു

ബെംഗളൂരുവാർത്തയുടെ വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ 8880173737 എന്ന വാട്സ് ആപ്പ്നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക..

ബെംഗളൂരു :ടി .സി .പാളയ  കൈരളി വെൽഫേർ  അസോസിയേഷൻ  അംഗങ്ങളുടെ   നോർക്ക ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ്  അപേക്ഷകൾ   വൈസ്  പ്രസിഡന്റ്   ജോണി  കുരിയനിൽ നിന്ന്   നോർക്ക ഓഫീസർ റീസ രഞ്ജിത്തിന്  സ്വീകരിച്ചു..

Loading...

Related posts

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതൂ..

%d bloggers like this: