കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് പുതിയ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് നമ്പർ!

ബെംഗളൂരു :കർണാടക ആർ ടി സിക്ക് പുതിയ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ നിലവിൽ വന്നു.

24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിയ നമ്പർ 9449596666 ആണ്.

ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഈ നമ്പർ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.

Slider
Slider
Loading...
വായിക്കുക:  ഏഴു തലയുള്ള സർപ്പം പൊഴിച്ച ഫണം കണ്ടെത്തി;കനക്പുരയിലേക്ക് ഭക്തജനപ്രവാഹം!

Related posts