അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ സംഭരണം പ്രതീക്ഷിച്ചരീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തത് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു…

ബെംഗളൂരുവാർത്തയുടെ വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ 8880173737 എന്ന വാട്സ് ആപ്പ്നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക..

ബെംഗളൂരു: നഗരത്തിലെ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവശ്യസാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ വടക്കൻ കർണാടകയിലേക്കും തീരദേശ- മലനാട് ജില്ലകളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ സംഭരണം പ്രതീക്ഷിച്ചരീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതും ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുകയാണ്.

വായിക്കുക:  നികുതി വെട്ടിപ്പ്,വിസയില്‍ കൃത്രിമം കാണിക്കല്‍ എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങി ഇന്‍ഫോസിസ്;56 കോടി പിഴയൊടുക്കി ഒത്തു തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ ശ്രമം.

പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവ എത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുകയാണ്. പലയിടങ്ങളിലേക്കും വാഹനസൗകര്യം ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുന്നത്.

Loading...

Related posts