സ്വാതന്ത്ര്യദിന അവധിക്ക് കേരള ആർ.ടി.സിക്ക് മുൻപേ കൂടുതൽ സ്പെഷലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കർണാടക ആർ.ടി.സി;തിരക്കനുസരിച്ച് 30സ്ഷെലുകൾ വരെ അനുവദിക്കുമെന്ന് കർണാടക.

Loading...

ബെംഗളൂരു : സ്വാതന്ത്ര്യദിന അവധിക്ക് കേരള ആർ ടി സിക്ക് മുൻപേ തന്നെ കൂടുതൽ സ്പെഷൽ ബസ്സുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കർണാടക ആർടിസി.

ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് കോട്ടയം (1490) എറണാകുളം (1490) തൃശൂർ (1370) പാലക്കാട് (1327) എന്നിവിടങ്ങളിലെ 5 എസി ബസ് സർവ്വീസുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അനുവദിച്ചത്.

തിരക്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് 30 സ്പെഷ്യൽ ബസുകൾ വരെ ഉണ്ടാകും.

വായിക്കുക:  നഗരത്തിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്ന മലയാളികളുടെ ബാഗുകൾ കർണാടക ആർ.ടി.സി. ബസിൽ മോഷണം പോയി

എറണാകുളത്തേക്ക് 1500 മുതൽ 2300 രൂപ വരെയാണ് സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ ടിക്കറ്റ് ചാർജ്.

കർണാടക ആർടിസിയിൽ  1113-1536 രൂപയാണ് എ സി മൾട്ടി ആക്സിൽ ബസുകളിൽ ഈടാക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇതേ ചാർജ് ആണ് കേരള ആർടിസിയിലും.

കേരള ആർടിസിയുടെ സ്പെഷലുകൾ അടുത്ത ആഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും.

Slider
Slider
Loading...

Related posts

error: Content is protected !!