ഒരു പ്രമുഖ പത്രത്തിലേക്ക് ഫീൽഡ് പ്രമോട്ടർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്!

Loading...

ബെംഗളൂരു : നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ മലയാള പത്രത്തിൽ ഫീൽഡ് പ്രമോട്ടർമാരുടെ ഒഴിവുണ്ട്.നിയമനം കരാറടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

ആകർഷകമായ വേതനവും യാത്രാബത്തയും താമസ സൗകര്യവും ലഭിക്കും പ്ലസ് ടുവോ ബിരുദമോ ആണ് യോഗ്യത.

താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക.

വായിക്കുക:  പിറന്നാളാഘോഷം അതിരുകടന്നു;ചുറ്റുമുള്ള കടകളെല്ലാം തല്ലിത്തകർത്തു;അവസാനം പോലീസ് ആ കടുംകൈ ചെയ്തു.

Mob : 7337721313,9072599995

Email : blrnewspaper@gmail.com

Slider
Slider
Loading...

Related posts

error: Content is protected !!