കണ്ണൂർ വിമാനതാവളത്തിലെ ആ​ദ്യ ആഭ്യന്തര സർവ്വീസ് ബെം​ഗളുരുവിൽ നിന്ന്.. ഉത്ഘാടനം 9ന്.

ബെംഗളൂരു: കണ്ണൂർ വിമാനതാവളത്തിലെ ആ​ദ്യ ആഭ്യന്തര സർവ്വീസ് ബെം​ഗളുരുവിൽ നിന്ന് തുടക്കം.

ഉത്ഘാടന ദിനമായ 9 മുതൽ കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനതാവളത്തിലേക്ക് ആഭ്യന്തര സർവ്വീസും , ബെം​ഗളുരു- കണ്ണൂർ, കണ്ണൂർ- തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക സർവ്വീസുകൾക്കുള്ള ബുക്കിം​ഗാണ് ​ഗോ എയർ തുടങ്ങിയത്.

Slider
Slider
Loading...
വായിക്കുക:  "കള്ളൻ കപ്പലിൽ തന്നെ"അവസരങ്ങൾ വെള്ളി തളികയിൽ വച്ച് നീട്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാതെ കേരള ആർടിസി; കർണാടകയിലേക്ക് 250 താൽക്കാലിക പെർമിറ്റ് ഓടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

Related posts

error: Content is protected !!