വായ്പാമുക്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ; കർഷകർക്ക് നൽകുന്നു

ബെംഗളൂരു: കാർഷിക വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ‘വായ്പാമുക്ത’ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ 8 മുതൽ ‌വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമി വ്യക്തമാക്കി.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കലബുറഗിയിലെ സേഡം, ദൊഡ്ഡബെല്ലാപുര എന്നിവിടങ്ങളിലെ കർഷകർക്കാണ് കത്തു നൽകുന്നത്.

10 ലക്ഷം കർഷകരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ജനുവരിയിൽ സമ്മേളനത്തിൽ മറ്റുള്ള കർഷകർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചു.

Slider
വായിക്കുക:  വീഡിയോ: വൈറലായി മലയാളി സൈനികന്റെ വീഡിയോ; ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തോട് നേര്‍ക്കനേര്‍ വന്ന് ഏറ്റുമുട്ടാന്‍ കഴിവുള്ള ഒരു സേനയോ ചാര സംഘടനയോ പാക്കിസ്ഥാനില്ലെന്ന് സൈനികന്‍.

Written by 

Related posts

error: Content is protected !!